top of page
A+1.jpg
CR2_Logo.svg-modified.png
hkej_start_up-modified.png
Am730_Logo.svg-modified.png
1200px-Radio_Television_Hong_Kong_Logo.svg-modified.png
metro2-02-modified.png
TVB_Peacock_logo-modified.png

探索我們所有環保及可持續的清潔產品

廚房消毒
補充裝

廚房清潔劑
補充裝

玻璃清潔劑
補充裝

洗手間清潔劑
補充裝

泡沫洗手液
補充裝

泡沫洗潔精
補充裝

Dish Soap.jpg
主图.jpg
Mulitpurpose Cleaner.jpg

多用途清潔劑
補充裝

Washroom Cleaner.jpg
Kitchen Cleaner.jpg
Glass Cleaner.jpg
Mulitpurpose Disinfectant.jpg
Washroom Disinfectant.jpg
Kitchen Disinfectant.jpg
Glass Disinfectant.jpg

玻璃消毒
補充裝

洗手間消毒
補充裝

多用途消毒劑
補充裝

簡單的3步曲

How_it_works.gif
Screenshot 2022-01-15 at 9.29.59 PM.png
Screenshot 2022-01-15 at 9.29.59 PM.png
Screenshot 2022-01-15 at 9.29.59 PM.png

粉末補充裝

減少塑料垃圾
和碳足跡

A+2.jpg

產品特點

图标设计_画板 1 副本 4.jpg
图标设计_画板 1 副本 2.jpg
图标设计_画板 1.jpg
图标设计_画板 1 副本.jpg
图标设计_画板 1 副本 3.jpg
bottom of page